Friday, January 25, 2013

Anak Emas


Aku tak suka konsep anak emas.Sebab ia menyakitkan ketika kau hanya perak, gangsa atau bahan galian yang langsung tak berharga.
Hmmmmm